BelevenisTafel

Subsidie Waardigheid en Trots

Subsidie Waardigheid en Trots

Tot het einde van 2020 kunt u nog aanspraak maken op de subsidie Waardigheid & Trots. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor het bevorderen van de deskundigheid van het personeel óf voor het creëren van een zinvolle dagbesteding voor ouderen.

Onder de laatste noemer valt natuurlijk de BelevenisTafel en is het dan ook niet vreemd dat reeds vele zorginstellingen gebruik gemaakt hebben van de subsidie om een BelevenisTafel te financieren! De middelen Waardigheid en Trots (W&T) voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering worden vanaf 2020 structureel toegevoegd aan het herijkte maximumtarief. Voor 2020 is er dus geen afzonderlijk plan meer nodig, en ook geen handtekening van de cliëntenraad, ondernemingsraad en VAR.

Meer informatie over de extra middelen Waardigheid & Trots vindt u hier en hier.

Experience

The

ExperienceTable

At your

Location

Sign up to experience the ExperienceTable yourself

Elderly Care

Active together, experience together. User friendly care technology that makes bonding easier and ensures fun among the elderly.

Elderly Care

Experience it here

Disabled Care

Learn together, play together. A unique experience at your own pace. From LVB to EMB.

Experience it here

Beleef het hier

Museum

An interactive journey through your museum. An educational one, but above all exciting!

Museum

Experience it here

Library

Learning and experiencing in a playful way. A meeting place in your library.

Library

Experience it here